Kraj ožujka i početak travnja klub je obilježio sa dvije donacije:
LCOsijek Drava donirao je lijekove na prirodnoj bazi za dizanje imuniteta i ublažavanje štetnih posljedica od zračenja prilikom liječenja karcinoma dojke. Članovi kluba su vlastitiom donacijama i uz potporu vanjskih donatora nabavili lijeka u približnoj vrijednosti od 13.000 kuna što je potrebitoj osobi dovoljno za 4 mjeseca terapije.

Druga donacija je odrađena također uz potporu vanjskih prijatelja kluba. Ovaj put su djelatnici Žito mesne industrije svojim prilozima dusjelovali u zajedničkoj donaciji trajnih suhomesnatih proizvoda Caritasu iz Darde u Baranji. Donaciju vrijednu oko 7.000 kuna su preuzeli darđanski župnik i djelatnici Caritasa u Dardi koji skrbi o potrebama šezdesetak obitelji na svom području.