Informacije o Lionsima

IME

Službeno ime udruženja jest “Meðunarodna udruga Lions klubova” ili “The International Association of Lions Clubs”, a prihvaćena je i skraćenica LCI odnosno “Lions Clubs International”. Ime Lions odabrano je zbog simbola koje posjeduje lav kao životinja: hrabrost, snagu, aktivnost i vjernost.

MISIJA

Stvarati i učvršćivati duh razumijevanja meðu ljudima svijeta pružanjem humanitarne pomoći i dobrovoljnim služenjem svojoj zajednici kroz meðunarodnu suradnju.

MOTO

Moto “SLUŽIMO”, odnosno “We Serve!”, prihvaćen je (izmeðu više od 6000 prijedloga članova širem svijeta) na meðunarodnoj Konvenciji 1954. godine.

SLOGAN

Liberty, Inteligence, Our Nation’s Safety (Sloboda, razumijevanje i sigurnost našeg naroda) usvojen je na meðunarodnoj Konvenciji 1919. godine.

BOJE

Ljubičasta i zlatna odabrane su 1917. godine kad je osnovana organizacija. Ljubičasta predstavlja lojalnost zemlji, prijateljima i samom sebi kao i integritet duha i tijela. To je boja snage, hrabrosti i posvećenosti cilju. Zlato simbolizira iskrenost namjere, slobodu prosuðivanja, poštenje, velikodušnost i predanost bližnjem. često se umjesto ljubičaste koristi i tamno plava.

LOGO

Službeni logo je usvojen na Konvenciji 1919. godine. Sastoji se od zlatnog slova L na okrugloj ljubičastoj podlozi. Na samom rubu zlatnog kruga su dva profila lava koji gledaju na različite strane, jedan ponosno u prošlost, a drugi s puno povjerenja u budućnost. Riječ Lions pojavljuje se na vrhu, a International na dnu. 
Treba znati kako je znak Lionsa zaštićen i registriran u svim meðunarodnim patentnim uredima, te ga se ne smije upotrebljavati u komercijalne svrhe bez prethodnog dopuštenja meðunarodnog ureda.

POČECI U HRVATSKOJ

Prvi Lions klub u Hrvatskoj osnovan je u Dubrovniku (Lions klub Sveti Vlaho), i to 25. listopada 1990. godine. Nakon toga intenzivno se razvija Lions pokret u našoj domovini, pa tako danas (rujan 2005. godine) brojimo 56 kluba s nešto manje od 1500 članova.
Hrvatski Lionsi dobili su i vlastiti District, osnovavši 2. veljače 1994. godine (takoðer u Dubrovniku) Inicijativni odbor za ustrojavanje vlastita distrikta. Iste godine, na meðunarodnoj Konvenciji održanoj u Seoulu (Republika Koreja), naš je District službeno priznat u statusu tzv. provizornog distrikta. Prvi guverner bio je ujedno i jedan od utemeljitelja lajonizma u Hrvatskoj, Ivica Jakić iz LC Zagreb.
Hrvatski District (D-126) podijeljen je danas na četiri regije nazvane po stranama svijeta, a regije zbog brojnosti klubova podijeljene su u više zona.
Prebogata je relativno kratka povijest hrvatskoga lajonizma. Gotovo svaki klub ima neki svoj posebno prepoznatljiv projekt humanitarnoga karaktera. Na razini Districta dva su projekta internacionalizirana i u prvoj fazi dovršena uz pomoć donacije LCIF (stožerne organizacije Lions Internationala). To su projekti stvaranja mreže hrvatskih Lions očnih banaka, te projekt borbe protiv ovisnosti od droge.

ŠTO ZNAČI BITI LIONS ?

Lionsi su muškarci i žene posvećeni služenju onima kojima je to potrebno, bilo u svojoj regiji ili u svijetu. članstvo u Lions klubu pruža različitim ljudima mogućnost susreta i rada u duhu prijateljstva, stremeći prema zajedničkom cilju: pomoći bližnjem. Zahvaljujući tome Lionsi imaju mogućnost pomoći i svojoj, kao i meðunarodnoj zajednici, te razviti vrijedne osobne, kao i profesionalne vještine.
Od novih članova očekuje se da odvoje svoje vrijeme i energiju kad god je to potrebno. Očekuje se da posjećuju sastanke klubova, spremno prihvate zadaće Upravnog odbora, da budu upoznati sa ciljevima Lionsa i ponašaju se sukladno njihovu Etičkom kodeksu.Lionsi su:
 • članovi najveće svjetske humanitarne organizacije;
 • Osobe koje svoje aktivnosti posvećuju rješavanju zdravstvenih i socijalnih problema u svijetu i koje shvaćaju da su problemi lakše rješivi ako Lionsi daju svoj doprinos;
 • Domoljubni graðani koji u svojim zemljama teže svjetskome miru;
 • Ljudi koji dijele prijateljstvo u svome klubu, ali se isto tako osjećaju dijelom velike svjetske zajednice Lionsa;
 • Individualci koji su posvećeni postizanju najvećih etičkih i moralnih standarda u svome klubu i u svojim osobnim životima;
 • Ljudi koji se druže i zabavljaju ali su vrlo ozbiljni u svojim namjerama da dobrovoljno služe drugima;
 • Ljudi koji razvijaju vještine rukovoðenja;
 • Osobe koje stvaraju vještinu komuniciranja;
 • Ljudi koji razvijaju vještine planiranja i organizacije;
 • Ljudi koji vjeruju da će radeći zajedno, postići mnogo više;
 • Oni koji susreću nove ljude iz svoje zajednice i iz inozemstva;
 • Oni koji imaju mogućnost putovanja.

KAKO JE ORGANIZIRAN LCI ?

Individualni Lions klub najvažniji je dio udruženja. Pojedini član pripada klubu, a ne organizaciji. Klub je taj koji pripada organizaciji! To znači da, kad doðe vrijeme izbora (u pravilu to je meðunarodna Konvencija, koja se svake godine održava potkraj lipnja ili početkom srpnja) za meðunarodnog predsjednika, direktora, ili kad se mijenja Statut, KLUB je taj koji glasuje putem svojih službenih delegata. Svaki Lions klub ima pravo poslati po jednog delegata na svakih 25 (dvadeset i pet) svojih članova, da ga zastupa na meðunarodnoj Konvenciji. Na meðunarodnoj Konvenciji delegati biraju meðunarodnog predsjednika i direktore u poslovnoj godini (od 1.srpnja do 30. lipnja). Natječaj postoji samo za drugog dopredsjednika, jer postoji sustav rotacije, te se samo prihvaća postojeći drugi dopredsjednik na mjesto prvog, a dotadašnji prvi dopredsjednik na mjesto meðunarodnog predsjednika. Prošlogodišnji predsjednik je takoðer predsjednik u Asocijaciji i služi kao predsjedavajući uprave Zaklade (LCIF Board of Trustees). Vrijedno je ponovno spomenuti da se meðunarodni direktori biraju na razdoblje od dvije godine, ali da ih se, zbog kontinuiteta, bira samo 16 svake godine, a ostalima tada započinje drugi dio mandata. Od meðunarodne Konvencije 1997. godine, Upravni odbor LCI predstavljaju: predsjednik, prošlogodišnji predsjednik, prvi i drugi dopredsjednik, te 32 direktora koji predstavljaju različite dijelove svijeta.

KLUB

Predsjednik kluba bira se na godinu, a direktori na dvije godine. Proces počinje u ožujku nominiranjem članova za dužnosnike kluba. Predsjednik imenuje izborno povjerenstvo koje predlaže imena kandidata za sljedeći zbor članova, kada se ističu imena za sve dužnosti i povjerenstva. Izbori se održavaju u travnju svake godine, a izabrani dužnosnici počinju s radom 1. srpnja. Kako bi se očuvao kontinuitet, tročlano povjerenstvo za članstvo (direktor, prvi i drugi član) ima nešto drugačiji slijed. Direktor automatizmom postaje član Upravnog odbora kluba. Nakon prve godine samo direktoru povjerenstva prestaje mandat, a na njegovo mjesto dolazi 1. član, drugi postaje prvi, a na izborima se bira samo 2. član.

POVJERENSTVA

Projekte i aktivnosti kluba vode povjerenstva pod rukovodstvom predsjedavajućeg povjerenstva. Predsjednik obično bira predsjedavajućeg i njegove članove. Postoje dvije osnovne klasifikacije povjerenstva kluba. Administrativni i oni koji se bave aktivnostima. Primjeri administrativnih uključuju: konstitucije i konvencije, financije, informatiku, usavršavanje rukovodstva, informacije o Lionsima, članstvo, program, odnose s javnošću i izdavaštvo i osoba zadužena za dobrodošlice. Povjerenstva za aktivnosti stvorena su zbog posebnih potreba zajednice ali, u suradnji s Lions Internationalom, i šire. Odbori za aktivnosti uključuju mlade kojima je pomoć potrebna, upoznavanje s dijabetesom, očuvanje vida i rad sa slijepima, rad s gluhima, aktivnosti zaštite okoliša, LEO klub programi, programi za razmjenu mladeži i program meðunarodnih odnosa. Klubovi takoðer mogu osnovati povjerenstva za druge aktivnosti, kao što su graðanska prava, obrazovne ili zdravstvene usluge i meðunarodne kampove mladih. Predsjedavajući svakog povjerenstva saziva povremeno sastanke svojih članova i povremeno se poziva na sastanke Upravnog odbora, kako bi podnio izvješće o radu.

AKTIVNOSTI LIONS KLUBOVA

 • Leo klubovi;
 • Osnivanje novih klubova;
 • Omasovljenje članstva;
 • Prikupljanje starih naočala;
 • Natjecanje za Poster mira LCI;
 • Programi Lions klubova za kulturu;
 • Programi za okoliš;
 • Meðunarodni kampovi za mlade;
 • Borba protiv dijabetesa;
 • Rad s gluhonijemima i onima koji slabo čuju;
 • Očna banka;
 • Psi vodiči;
 • Svjetski dan vida;
 • Svjetski dan mira;
 • Borba protiv mržnje.

LEO KLUBOVI

Lions klub aktivno sponzorira Leo klub odnosno klub mladih koji mogu biti organizirani po školama ili u zajednici. Njihove aktivnosti uključuju sastanke, organiziranje i provoðenje projekata u službi zajednice. Moto Leo (Leadership Experience Opportunity) kluba (vodstvo, iskustvo, mogućnosti) ispunjeno je kad mladi rade zajedno za dobrobit zajednice. Rad na aktivnostima i projektima Leo klubova mladima pomaže razvijati sposobnosti rukovoðenja, organizaciju, te osobni razvoj pri susretu s novim izazovima i odgovornostima.

DISTRICT

District je ustrojna jedinica koju čine najmanje 35 klubova i najmanje 1250 članova. Na čelu mu je guverner koji sa svojim užim kabinetom (prošlogodišnjim guvernerom, dva viceguvernera, predsjedavajućim Vijeća guvernera, tajnikom i rizničarom Kabineta, te predsjedavajućim regija i zona) vodi District, izravno ga predstavlja u Lions Internationalu, a, takoðer, je i izravni predstavnik LCI u Districtu, te njegov inokosni organ.District je u Hrvatskoj podijeljen na četiri regije. Svaku vodi predsjedavajući regije, a svaka regija je podijeljena u zone, kojima predsjeda predsjedavajući zone.Predsjedavajući distriktualnih povjerenstava čine (zajedno s predsjednicima klubova) prošireni Kabinet guvernera. LCI priznaje šesnaest povjerenstava, ali je guvernersko pravo postaviti onoliko povjerenstava koliko on smatra da je potrebito.Godišnja konvencija je glavno tijelo districta. Održava se kako bi se proveli opći poslovi Districta, donosile odluke, prihvatile rezolucije, potvrdio guverner Districta, izabrao 2. viceguverner, te kako bi se održavali seminari, sponzorirali dogaðaji važni za District i razvijalo prijateljstvo meðu lajonsima. Na konvenciji (u pravilu se održava prvi vikend u mjesecu lipnju svake godine) bira se 2. viceguverner Districta, a sustavom rotacije, imenuje dotadašnjeg drugog za prvog viceguvernera, a prvoga postavlja za novoga guvernera. U Hrvatskoj je slijed izbora za mjesto drugog viceguvernera utvrðen na Konvenciji u Splitu, te se kandidati za guvernera predlažu po regijama, u smjeru kretanja kazaljke na satu: istok, sjever, zapad i jug.Distriktualne aktivnosti prihvaćaju se na Konvenciji, a u našoj zemlji to su: Centar za borbu protiv droge, Regata “Jedrima protiv droge”, Lions Magazin i Direktorij, Kamp za razmjenu mladeži, Glazbeno natjecanje za Lions Grand Prix, Lions očne banke i Kamp za edukaciju djece oboljele od šećerne bolesti.